Tilkobling

Tilkobling

Tilkobling vann og avløp

 Skjema for påkobling til kommunalt vannverk/avløpsnett (PDF, 112 kB)

 

Skjema for påslippsavtale til kommunalt avløpsnett (PDF, 115 kB)

 
 

Kontakt Selbu kommune, tel. 73 81 67 00

postmottak@selbu.kommune.no