Vannmåler

Vannmåler

For nøyaktig beregning av kommunale avgifter

Alle næringsbygg og offentlige bygg er pålagt å montere vannmåler. Alle nybygg skal være tilrettelagt for montering av vannmåler.

Når montering av vannmåler er gjort må dette meldes til kommunen: