Brøyting og strøing

Brøyting og strøing

Brøyting og strøing av kommunale veier utføres av private etter anbud. Målet er at hovedveier, gang- og sykkelveier skal være ferdig brøytet innen kl. 06.00. Vakttelefon for meldinger 97 55 97 80.

 
Det er viktig at private biler ikke står plassert til hinder for brøytebilene.
De private entreprenørene strør veiene etter behov, og kommunen kan kontaktes ved mangelfull strøing.
 
Fylkesveiene  Ring 175.
MESTA har ansvar for brøyting av fylkesveiene.
Har du generelle spørsmål om hva slags standard Selbu kommune har valgt når det gjelder snøbrøyting, ring 73 81 67 00.