50 millioner kroner i støtte til tiltak om plast. Søknadsfrist 1. september.

50 millioner kroner i støtte til tiltak om plast. Søknadsfrist 1. september.

Organisasjoner, bedrifter og andre virksomheter kan søke om tilskudd til prosjekter som kan gjøre plast mer sirkulær. Det vil si at plasten blir brukt smartere, og mindre ender opp som avfall.

Handelens Miljøfond ønsker seg gjerne søknader om prosjekter som «ved hjelp av smart design og økt levetid, reparasjon og ombruk, substitusjon, nye forretningsmodeller eller annet som bidrar til økt sirkularitet».

Søknadsfrist er 1. september. Det er derfor kort tid igjen til å skrive en søknad og finne samarbeidspartnere, men det er ikke for sent!

Her kan du søke, og lese mer

På nettsiden for Handelens Miljøfond finner du søknadsskjemaet, og en liste over noen foreslåtte prosjekter som kan få tilskudd. Dere kan søke selv, eller i samarbeid med f.eks. kommunen eller vannområdekoordinatoren.

Kanskje er også dette noen mulige ideer som kan få tilskudd:

 • Skoleprosjekter
 • Etablere ryddepatrulje/dalførepatrulje i Neadalen (se Dalførepatruljen i Meråker og Stjørdal)
 • Nye løsninger innen industri/næringsliv, f.eks.:
  • Reparasjon
  • Gjenbruk/ombruk
  • Forretningsmodeller
  • Redusert og smartere (for)bruk
  • Alternativer til plast
 • Rydding eller innsamling av plast
  • Eierløst plastavfall i naturen
  • Plast langs bilveier
  • Landbruksplast
  • Gammelt plastavfall på industriområder
  • Plast i vann og på strender
 • Koordinere frivillige plastryddere
 • Mikroplast – kartlegging eller tiltak
 • Etablere returpunkter
 • Har du egne ideer?