Bellvegen – bygging av gang- og sykkelveg

Bellvegen – bygging av gang- og sykkelveg

Arbeidene med bygging av gang- og sykkelveg langs Bellvegen starter fredag 23.02.24.  

Mens prosjektet pågår må det påregnes endringer i trafikkmønsteret. 

Fremkommeligheten for myke trafikanter blir opprettholdt, men for kjøretøy blir vegen etter hvert stengt mellom Bell gård og krysset inn til øvre Botnlia. Omkjøring da via Hårstadvegen.

Arbeidene vil pågå frem mot sommeren.

Respekter og følg skilting og anvisninger, og beklager samtidig ulempene dette medfører.

For spørsmål: Kontakt Selbu Kommune.