DRØMMESTIPENDET 2024 – FOR DEG MELLOM 18 – 25 ÅR.

DRØMMESTIPENDET 2024 – FOR DEG MELLOM 18 – 25 ÅR.

Søknadsportalen for DRØMMESTIPENDET 2024 er nå åpnet. Frist: 15. november kl.12.00.

DRØMMESTIPENDET deles ut innen kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse. For å kunne søke Drømmestipendet 2024, må du være født tidligst 1. januar 1998 og senest 31. desember 2005. Dette gjelder også alle medsøkere i en gruppesøknad.

DRØMMESTIPENDET skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år får oppfylt sine drømmer. Ordningen skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere. Det deles ut 50 stipender à 30 000 kr, til sammen 1.5 millioner kr.

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd. Stipendordningen ble etablert i 2004, og siden den gang har en lang rekke unge kunst- og kulturutøvere mottatt stipendet.

Søknadsportal: https://drommestipendet.no/

Kontaktperson: Ivar Aas, rektor Selbu kulturskole, e-post: Ivar.Aas@selbu.kommune.no