Har trua på Helseplattformen

Har trua på Helseplattformen

- Det er mye mer systematisk enn dagens system. Jeg har veldig trua, sier Mariann Røset, konstituert leder for hjemmetjenesten. Hun er en av flere som har fått opplæring som superbruker i IT-systemet Helseplattformen. Fra neste uke starter opplæringen av de øvrige ansatte. 

Etter å ha vært i forprosjektfasen siden opsjonsavtalen ble signert i 2022, er vi nå over i hovedprosjektet. Tiden fremover vil gå med til organisering og forberedelser til en best mulig overgang til det nye journalsystemet. Dagens journalsystem skal fases ut, til fordel for ett system ved de kommunale helsetjenestene i Selbu kommune. Det er totalt ca. 280 personer som skal delta på opplæring i forkant av oppstarten av det nye journalsystemet.

Den 29. januar var det opplæring av superbrukere på Helseplattformen. Disse skal bistå resten av helsepersonalet under deres opplæring.

Mariann Røset er konstituert leder i hjemmetjenesten og superbruker. Hun sier hun har veldig trua på det nye systemet. Lina Tørum

- Det er mye bra her som går av seg selv og som vi ikke trenger å bruke tid på. Helseplattformen gir et mer komplett bilde og koblinger som gjør at vi får bedre kommunikasjon. Det er enklere å finne igjen ting, og mye mer systematisk enn dagens system. Jeg har veldig trua, sier Mariann Røset, konstituert leder i hjemmetjenesten og superbruker på Helseplattformen.

Trine Dahlquist får også opplæring som superbruker. Hun er sykepleier for hjemmetjenesten i Selbu, og synes det er veldig spennende å endelig få lov til å prøve systemet. Etter noen timers prøving gir hun tommel opp.

- Det er superviktig å få lov til å prøve selv etter å ha hørt om systemet i mange år. I dag synes jeg det virker greit. Vi går på med tommel opp og må gjøre det beste ut av det, sier Trine Dahlqvist, sykepleier og superbruker på Helseplattformen.

Sykepleier Trine Dahlqvist får opplæring av Marte Hammer i Helseplattformen.

 

 

 

 

 

Flere bilder: