Helseplattformen - Til aktuelle samarbeidspartnere

Helseplattformen - Til aktuelle samarbeidspartnere

I forbindelse med innføring av Helseplattformen i Selbu og Tydal kommuner natt til lørdag 27.april 2024, ønsker vi å informere om alternative kontaktmuligheter ved evt. tekniske utfordringer eller ved behov for andre henvendelser knyttet til denne prosessen.

Innføringen omfatter følgende tjenester

· Sykehjem og hjemmebaserte tjenester

· Rus- og psykiske helsetjenester

· Ergo- og fysioterapitjeneste

· Helsestasjon- og skolehelsetjeneste (inkludert jordmortjeneste)

Fastlegekontorene i Selbu og Tydal tar ikke i bruk Helseplattformen nå.

Ved feil på e-meldinger vedr. samhandling om enkeltpasienter:

·  Selbu

  • I kontortiden mellom kl. 08.00 til 15.45 kontaktes Selbu- og Tydal tildelings- og koordineringskontor på telefon 400 31 579 eller direkte til aktuell tjeneste.
  • Utenfor kontortid kontaktes Selbu hjemmetjeneste på vakttelefon 975 59 880.

·  Tydal

  • I kontortiden mellom kl. 08.00 til 15.45 kontaktes Selbu og Tydal tildelings- og koordineringskontor på telefon 400 31 579 eller aktuell tjeneste.
  • Utenfor kontortid kontaktes Tydal sykehjem på vakttelefon 404 30 442.

Ved generelle henvendelser vedr. teknisk feil knyttet til e-meldinger:

Meldingsansvarlig@tydal.kommune.no

Meldingsansvarlig@selbu.kommune.no

 

Ved evt. andre spørsmål og henvendelser:

Begge kommuner:

· Lokal innføringsleder for Selbu og Tydal, Lena Sandmark, telefon 969 43 332,

e-post Lena.Sandmark@Selbu.kommune.no

 

Selbu kommune

· Tjenesteleder Selbu sykehjem, Håvard Stavrum Larsen, telefon 917 66 718

· Tjenesteleder hjemmetjenesten, Selbu, Mariann Røset, telefon 975 59 880

· Tjenesteleder miljøarbeidertjenesten, Selbu, Heidi Bente Stokke, telefon 452 58 584

· Tjenesteleder helse, aktivitet og service, Selbu, Marit Halsetrønning, telefon 922 01 033

· Sektorsjef helse og omsorg, Selbu, Marit Evjen Hernes, telefon 928 37 728

 

Tydal kommune:

· Tjenesteleder helse og omsorg, Tydal, Marit Hårstad, telefon 951 54 443

· Ass. tjenesteleder helse og omsorg, Tydal, Gunhild V. Aune, telefon 918 69 333

· Sektorleder helse og omsorg, Tydal, Ingjerd Tuset, telefon 900 13 50

 

Med hilsen 

Marit Hernes                                                                    Ingjerd Tuset

Sektorsjef helse og omsorg                                           Sektorleder helse og omsorg

Selbu kommune                                                            Tydal kommune

Brevet i utskriftsvennlig versjon  PDF (PDF, 233 kB)