INFLUENSA- OG COVIDVAKSINERING

INFLUENSA- OG COVIDVAKSINERING

Høsten 2023 blir det vaksinering for både influensa- og covid 19 i kommunestyresalen følgende ettermiddager/kvelder: 17/10 – 19/10 – 24/10.

Bestilling

For booking/bestilling ring Selbu Legekontor, tlf 73816825 eller www.selbulegekontor.no

Barn/ungdom må kontakte helsestasjonen for vaksiner.

Pris

Influensavaksinen koster kr 250,- (Vipps og kontant betaling).

 

FHI anbefaler følgende grupper å ta oppfriskningsdose med koronavaksine høsten 2023:

 • Alle personer over 65 år, og til sykehjemsbeboere.
 • Aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
 • Aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Aldersgruppen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering
 • Gravide i 2. og 3. trimester

FHI anbefaler følgende grupper grunnvaksinering mot korona høsten 2023:

 • Aldersgruppen 65 år og eldre
 • Personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i risikogruppe
 • Barn og ungdom (5-17 år) med alvorlig grunnsykdom
 • Barn 6 måneder - 4 år med alvorlig grunnsykdom, etter individuell vurdering
 • Gravide

Personer i følgende risikogrupper anbefales å ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • Diabetes type 1 og diabetes type 2
  • Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • Nedsatt immunforsvar
  • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • Annen alvorlig eller kronisk sykdom som din fastlege/behandler mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte som har pasientkontakt
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
 • Saneringspersonale og andre som jobber med eller mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl