Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse

Vi er opptatt av at innbyggerne i Selbu får være med å påvirke utviklingen i kommunen. Sammen med Trøndelag fylkeskommune gjennomfører vi en innbyggerundersøkelse i september.

Innbyggerundersøkelsen gjennomføres i form av SMS-invitasjoner med link til web-spørreskjema.

Ditt svar vil bidra til å gi viktig kunnskapsgrunnlag for kommunens prioriteringer og veivalg fremover.

 

Vår samarbeidspartner, Respons Analyse, har ansvaret for den praktiske gjennomføringen. Respons Analyse vil trekke ut 2 vinner av gavekort på kr 500,- blant deltakerne i kommunen. 

 

Respons Analyse vil sikre alle deltakeres anonymitet.