Kommunale avgifter - endring på feieavgiften

Kommunale avgifter - endring på feieavgiften

Feieavgiften blir nå fakturert 4 ganger årlig for eiendommer tilknyttet vann og/eller avløp. Andre eiendommer som tidligere.