Krisesenteret kan kontaktes!

Krisesenteret kan kontaktes!

Ta kontakt på telefon 740 777 10 hele døgnet
eller på epost krverdal@online.no
om du opplever vold/trusler i nære relasjoner og trenger noen å snakke med eller et trygt oppholdssted.

Krisesenteret for Selbu kommune er (Nord-Trøndelag Krisesenter IKS).

Mer info om Nord-Trøndelag Krisesenter