Leie Selbuhallen/Bell Skole og SUS 2024/2025

Leie Selbuhallen/Bell Skole og SUS 2024/2025

 Leie Selbuhallen/Bell Skole og SUS 2024/2025

Lag og organisasjoner som ønsker å leie Selbuhallen, Bell Skole eller Selbu Ungdomsskole sesong 2024/2025, bes sende søknad med opplysninger om hvilket rom/lokaler og når det ønskes leid (dag,dato,kl) INNEN 1.Mai 2024. 

I utgangspkt. følges skoleåret, men ønskes spesielle tidsrom skrives dette i søknad. 
SØKNAD SENDES PÅ MAIL TIL postmottak@selbu.kommune.no INNEN 1.MAI.