Min side

Min side

Ved å logge deg på Min side på våre nettsider, vil du få tilgang til din post fra kommunen, dine fakturaer og eiendommer, din helse og mye mer.

Pålogging:
Øverst til høyre på denne siden på vår hjemmeside (og alle andre sider her) vil du finne «Min side». Når du klikker der, kommer du videre til en påloggingsside. Etter å ha logget deg på, vil du få en oversikt over både kommunale og nasjonale tjenester:

 • Din kontaktinformasjon
 • Din post fra kommunen
 • Dine fakturaer
 • Dine skjema
 • Dine eiendommer
 • Vigilo foresattportal
 • Altinn
 • Din helse
 • Skatt og avgift
 • Ditt NAV
 • Ditt vegvesen
 • Folkeregisteret – melde flytting
 • Posten – melde adresseendring
 • Søke bostøtte
 • Søke startlån

Det fine med Min side, er at når du først har logget deg på for å komme hit, er du automatisk pålogget de andre tjenestene som er nevnes over.