Oppdatering på løypenettet for rekreasjonskjøring med snøscooter

Oppdatering på løypenettet for rekreasjonskjøring med snøscooter

Selbu kommune og Selbu Utmarksråd har fått endelig svar på klagebehandlingen, av løypenettet for rekreasjonskjøring med snøscooter. (Vedtatt i kommunestyret i 2021)

Nødvendige avbøtende tiltak var ikke tilstrekkelig for løypene i Innbygda, og deler av løypenettet ved Østrungen og Sørungen, og må derfor stenges.

Snøscooterløypene som fortsatt er åpne finner du her 

Virkningsdato er fra den 30.3.2023.