Pressemelding Helseplattformen

Pressemelding Helseplattformen

Selbu og Tydal tar i bruk Helseplattformen 27. april
Selbu og Tydal kommuner ser fram til å ta i bruk Helseplattformen. Kommunenes ansatte legger ned stor innsats for å lykkes med innføringen. I oppstartsfasen kan det hende ansatte i helsetjenesten trenger noe lengre tid på å gjøre jobben sin. Dette ber vi om forståelse for.

Vi skal fortsatt sørge for gode og forsvarlige helsetilbud for alle innbyggerne våre. Samtidig kan tjenestene ha noe begrenset kapasitet i tiden fremover, fordi ansatte bruker mye ressurser på innføring av den nye løsningen. Ta kontakt med den aktuelle tjeneste hvis du har behov for mer informasjon eller avklaringer rundt dette. 

Med Helseplattformen vil helsepersonell få et helt nytt arbeidsverktøy. Vi tar i bruk løsningen samtidig med 6 andre kommuner, og sykehusene i Møre og Romsdal. Det nye systemet kobles på lørdag 27. april kl.03.00. På dette tidspunktet er det minst mulig aktivitet i helsetjenestene.

Som i alle store teknologiprosjekter, er kommunene forberedt på at det vil dukke opp enkelte utfordringer under oppstarten. Dette er helt normalt i et så omfattende prosjekt.  

Felles digital pasientjournal for hele helsetjenesten

Helseplattformen er en felles digital pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. I Selbu og Tydal tas den nå i bruk av alle kommunale helsetjenester, med unntak av legekontor og privatpraktiserende fysioterapeuter. Målet er bedre informasjonsflyt og økt pasientsikkerhet. Når vi kobler oss på vil det være til sammen 26 midtnorske kommuner som bruker den samme journalløsningen, og over 75 % av befolkningen i Midt-Norge bor i en kommune som har tatt i bruk eller skal ta i bruk Helseplattformen.

HelsaMi

HelsaMi er en innbyggerportal i Helseplattformen, og er et tillegg til Helsenorge. HelsaMi henter informasjon fra plattformen, og hva du ser avhenger av om kommunen din eller sykehuset ditt bruker Helseplattformen. HelsaMi er tilgjengelig som en egen app for mobiltelefon og nettbrett. Du kan også logge inn via nettleser.

Vi anbefaler innbyggerne i Selbu og Tydal å laste ned appen HelsaMi. Særlig vil personer som følges opp av St. Olavs hospital ha nytte av dette. Kommunene vil ta i bruk ulike funksjoner trinnvis etter innføring av Helseplattformen.

Utforsk mulighetene som ligger i HelsaMi her.