Salg av eiendommer i Selbu

Salg av eiendommer i Selbu

Selbu kommune har nå solgt Nestved 1.

Kjøper er Selbu Eiendom AS ved Knut Eidem. Eiendommen er solgt for kr 7.500.000. Overdragelsen skal skje 1.november 2023.

Knut Eidem har drevet K. Eidem Elektro i noen år og har fra før noen eiendomsprosjekter både i Selbu og Stjørdal.

Planer for eiendommen

Fra venstre: kjøper Knut Eidem, kommunedirektør Oddveig Kipperberg og fungerende leder for hjemmetjenesten, Mariann Røset.

Selbu Eiendom AS tenker å rehabilitere og pusse opp eiendommen både ute og inne. Eidem forteller at nyoppussede leiligheter vil få ny belysning med innfelte spotter i de fleste rom, nytt bad, nytt kjøkken, nye gulv med varme, nytt elanlegg og nytt røranlegg.

Vi tenker også utskifting av alle utvendige takflater, vinduer og dører, og vil se på mulighet for etterisolering og eventuell kledning. Dette arbeidet vil tidligst startet når våren kommer i 2024. Deretter starter oppussing av de leilighetene som står tomme, før vi gjøre en vurdering av de bebodde leilighetene i samråd med kommunen og de som bor der, sier han.

Eidem sier videre at de vil også se på uteområdet og gjøre gata så koselig som de får til med litt ny beplantning. Vi håper at dette blir et trivelig og levende nabolag med unge og eldre i god blanding.

Kommunens ambisjon for salget

Kommunedirektør Oddveig Kipperberg er glad for at bygget nå er solgt og for at kommunestyrets ambisjoner kan bli til virkelighet. Vi ser at Selbu Eiendom AS planer er i tråd med de behov og den etterspørsel det er i Selbu i dag. Dette blir et viktig tilskudd til leiligheter i Selbu sentrum. Dessuten har eiendommen stort behov for rehabilitering for å fremstå som moderne og attraktive for våre innbyggere.

Ivaretakelse av dagens beboere

Selbu Eiendom AS vil sammen med kommunen ivareta dagens beboere på en best mulig måte. Det inngås derfor samtidig med salget en tilbakeleieavtale på noen av leilighetene for å sikre et tilbud fra kommunen til dagens beboere. Så vil vi gradvis tilby andre kommunale leiligheter i sentrum etter hvert som de blir ledige. De skal derfor forholde seg til kommunen også fremover slik de gjør i dag. Om noen av dagens beboere kanskje ønsker å flytte til renoverte leiligheter når de står ferdig så ønsker Selbu Eiendom AS disse velkommen som leietakere.

Infoskriv og besøk

Kommunens planer om salg har vakt mye bekymring for de som bor på Nestved 1 i dag. Selv om kommunen har lovet at alle skal ivaretas så er det lett å forstå at noen likevel blir utrygge. Endringer kan ofte gjøre det. Vi ønsker å gjenta forsikringen om at alle disse skal ivaretas på en god måte av kommunen og få kommunal bolig i sentrum så lenge de trenger det. Vi er tilgjengelige for spørsmål når noen ønsker det. Vi har derfor også tidligere i dag besøkt Nestved 1 sammen med Knut Eidem for å dele ut et infoskriv og ta prat med de vi traff hjemme.

De fire tomtene er også solgt

I alt omfattet Kommunestyrets vedtak også salg av 4 tomter i sentrum som nå alle er solgt.

Parsell 5 (gnr/bnr 67/94), tomta ved brannstasjonen, er solgt til Barogården Utvikling AS for kr 1.725.000.

Parsell 6 (gnr/bnr 67/83), tomta ved E-laget/torget, er solgt til Nesta Eiendom AS for kr 1.400.000.

Parsell 8 (gnr/bnr 68/36), som i dag er parkeringsplass, er solgt til Nesta Eiendom AS for kr 2.200.000.

Parsell 9 (gnr/bnr 68/3), ved fv 705, er solgt til Nesta Eiendom AS for kr 300.000.

De øvrige tomtene som ble besluttet solgt avventer nytt vedtak av Kommuneplanens arealdel.

Kommunen er glad for den utviklinga som nå skjer i sentrum og tror at all denne aktiviteten gir merverdier også for øvrig næringsliv i sentrum.

Selbu, 15.9. 2023

Oddveig Kipperberg

Kommunedirektør