Selbu legekotor - redusert kapasitet på telefonen torsdag 29.februar

Selbu legekotor - redusert kapasitet på telefonen torsdag 29.februar

Selbu legekontor installerer og får opplæring i ny elektronisk løsning for blodprøvetaking i dag (HP-link). Av den grunn vil det være noe redusert kapasitet på telefonen. 

Send oss gjerne e-meldinger via Helsenorge.no for resepter og timebestillinger. Ansatte fra lab.senteret ved St Olavs Hospital vil være tilstede store deler av dagen for brukerstøtte og opplæring.