Store vannmengder - mye nedbør meldes også for kommende dager (23.-24.aug.)

Store vannmengder - mye nedbør meldes også for kommende dager (23.-24.aug.)

Kommunen oppfordrer de som har løse gjenstander i nærheten av vann til å sikre disse (Selbusjøen, Nea og sideelver/ bekker til Nea). NVE oppfordrer onsdag 23.08. 65 enheter på Selbu Camping om å evakuere. 

Vær varsom når du ferdes lang vann og vassdrag med høy vannføring!
Slår værvarslet til er det også stor fare for jordskred. Varsom.no har nå sendt ut oransje varsel Flom- og jordskredvarsel | Varsom.no

Nedbør som kom 21.-/22.08. medførte at mange bekker gikk over sine bredder og det ble mye utgraving av masser. Høy vannstand i Nea har ført til at mange rundballer har blitt ført med elva ut i Selbusjøen. Det ble satt i gang en aksjon for å få rundballene på land.