Tilskudd til mindre trafikksikkerhetstiltak for 2024

Tilskudd til mindre trafikksikkerhetstiltak for 2024

Trøndelag fylkeskommune inviterer til å søke om tilskudd til mindre trafikksikkerhetstiltak for 2024. Dette kan være trafikantrettede tiltak og mindre tiltak på kommunal og privat veg.

Vi oppfordrer frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører til å søke om tilskudd til slike tiltak. Særlig vektlegges tiltak i en radius på 2 km fra grunnskoler, og tiltak som er rettet mot barn og unge. Øvre grense for tildeling av tilskudd er 200 000 kr.

Søknadsfrist er 15. november!

Se invitasjonen fra fylkeskommunen for kriterier, krav til søknad og annen informasjon (PDF, 124 kB)