Tilskuddsordning fra Trøndelag fylkeskommune - Sommerjobb for ungdom 2024

Tilskuddsordning fra Trøndelag fylkeskommune - Sommerjobb for ungdom 2024

Lokale bedrifter og næringsliv oppfordres til å søke på fylkeskommunale tilskudd for å få ungdom i sommerjobb. Søknadene administreres av Selbu kommune med søknadsfrist 03. mars 2024. 

Illustrasjonsbilde. Freepik

Tilskuddsordningen er næringsnøytral. Det betyr at det kan søkes tilskudd til sommerjobber i alle typer næringer eller kommunale etater.

Å tilby ungdom sommerjobb er en gyllen mulighet for ungdommer til å bli kjent med lokalt næringsliv eller kommunen, og å inspirere i valg av utdanning og yrke.

Lokale bedrifter inviteres til å søke på de fylkeskommunale tilskuddene.

Tilskuddene skal ikke erstatte bedriftenes eller kommunens egne satsninger, men komme som et tillegg slik at flere unge kan få sommerjobb. Tilskuddsordningen er forbeholdt ungdom i alderen 15-20 år.

Søknaden til Trøndelag fylkeskommune og tildeling av tilskudd administreres av Selbu kommune.

Lokale bedrifter/næringer som ønsker å søke sender epost til Anne Slind med informasjon om bedriften og sommerjobben(e) det søkes tilskudd for.

Søknadsfrist: 03.03.24