Utlegging av manntall for offentlig ettersyn

Utlegging av manntall for offentlig ettersyn

Manntallslister for Kommunestyre- og fylkestingsvalget, samt Sametingsvalget er lagt ut for offentlig ettersyn. Manntallslistene er tilgjengelig på servicetorget i Selbu rådhus, og på Selbu folkebibliotek.

Står du ikke i manntallet, kan du klage. Når en er utelatt eller feilført i manntallet i kommunen, kan en kreve at valgstyret retter opp feilen.
Kravet skal være skriftlig og begrunnet. Valgstyret kan oppdatere manntallet så lenge det er praktisk mulig.

Krav om retting i manntallet sendes til:

Selbu kommune v/ valgstyret, Gjelbakken 15, 7580 Selbu