Utlysing av utdanningsstøtte for rekruttering av helsesykepleiere

Utlysing av utdanningsstøtte for rekruttering av helsesykepleiere

Selbu kommune lyser ut stipend for sykepleiere som ønsker å ta utdanning som helsesykepleier. Ordningen gjelder fra høsten 2023.

Det kan gis stipend til to studenter. Det gis støtte inntil kr. 100 000,- pr. studieår på heltid, totalt kr. 200 000,- for fullendt utdanning. Tildeling av støtte forutsetter dokumentasjon på tildelt studieplass.

Etter bestått utdanning, settes bindingstiden til 2 år, med arbeidssted i helse- og omsorgstjenesten i Selbu kommune.

Søknadsfristen er utvidet til 20.05.23. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.

Søknad sendes til Torill.kjosnes@selbu.kommune.no