Uværet "Hans" på vei - store nedbørsmengder er meldt fra og med mandag 7. august

Uværet "Hans" på vei - store nedbørsmengder er meldt fra og med mandag 7. august

NVE varsler om fare for jord, flomskred, og flom på gult nivå i Selbu fra mandag den 7. august. Det meldes også gult nivå for tirsdag 8.august. Men, NVE legger ut nye oppdateringer, og farenivået kan endre seg, så følg med på varsom.no.

NVE anbefaler oss å være forberedt!

Beredskapsmyndigheter og publikum må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

  • Vi anbefaler alle om å følge med på varsom.no og forholde seg til informasjon som blir gitt fra den enkelte kommune.
  • Ikke oppsøk elver med stor vannføring og områder der det har gått skred. Merk at skredfaren kan være stor når nedbøren opphører pga. stor metning i jordsmonnet.  
  • Flytt eller sikre verdier i utsatte områder.
  • Vær klar over at fremkommeligheter kan være redusert og veier kan bli stengt på kort varsel. Unødvendig ferdsel bør unngås. Sjekk veimeldinger på 175.no, eller ring vegtrafikksentralen på 175. 

Alle må følge med og gjøre tiltak

  • Sikre og flytt bort verdier fra utsatte steder, for eksempel i kjellere, og biler, campingvogner, rundballer og annet langs elver og bekker.
  • Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.
  • Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Selbu kommune har jevnlig dialog vedr. situasjonen. Det er gjennomført befaring på kommunale veger mandag, samt at stikkrenner og kulverter er sjekket. Vi følger med, og er forberedt på å iverksette tiltak ved behov. Samtlige kommuner og andre relevante aktører  i Trøndelag har etter innkalling fra Statsforvalteren hatt teamsmøte (møte via nett) mandag ettermiddag der status er gjennomgått. Kommunene i Trøndelag har ikke hatt de største utfordringene til nå.