Uværet Ingunn - fare for sterke vindkast

Uværet Ingunn - fare for sterke vindkast

Forbered dere på uvær! Fra onsdag ettermiddag til og med torsdag er det meldt at ekstremværet «Ingunn» skal ramme Trøndelag og da også Selbu. Det er meldt oransje farevarsel for Selbu.
Alle bør ta de nødvendige forholdsregler for å minske faren for skader forårsaket av uværet.

Det er varslet fare for svært sterke vindkast fra onsdag kveld samt for torsdag. Det er selvsagt vanskelig å si hvor vinden vil ramme hardest, eller eksakt hvor kraftig vinden vil bli her i Selbu. 
Derfor er det viktig at alle gjør egne vurderinger om hvordan de kan sikre eiendeler og bygninger mv. mot vinden.

Evt. lokale tiltak:
Selbu kommune har i dag onsdag kl.14 hatt møte i kriseledelsen med tanke på evt. lokale tiltak.  Det er per nå ikke besluttet noen tiltak, men vi er bl.a.  i løpende kontakt med VY vedr. evt. utfordringer i skoleskyss.  Beskjed blir gitt hvis det blir endring i normal drift.

Satelitt-telefon ved brudd i mobilnettet:
Ved evt. brudd i mobilnettet og akutt behov for kommunikasjon med nødetater eller andre, har Selbu kommune utplassert satellitt-telefon ved Brannstasjonen/blålysbygget i Mebonden.
 

Ekstremværet har fått navnet «Ingunn» og er i følge yr.no venta fra klokka 12.00 onsdag. METEOROLOGISK INSTITUTT

Tips: Fjern løse gjenstander

Løse gjenstander utendørs må tas inn og sikres. Dersom trampolina fortsatt står i hagen vil det være hensiktsmessig å ta den inn eller sikre den på forsvarlig måte. Hagemøbler, søppeldunker, snøskuffer mv. kan lett blåse av gårde og forårsake skader.

Anbefalinger

Selbu kommune deler anbefalingene som nasjonale myndigheter gir ved oransje farevarsel. Dette er:

 • Fest alle løse gjenstander
 • Unngå ferdsel på utsatte steder
 • Beregn ekstra tid til transport og kjøring
 • Vurder om reisen er nødvendig
 • Følg råd og sjekk status fra transportaktører
 • Sjekk veimeldinger (175.no)
 • Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører
 • Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen
 • På forhånd vurder tiltak for å begrense skade

Konsekvenser

 • Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over
 • Fare for skade på bygninger og infrastruktur
 • Kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport forventes
 • Broer kan bli stengt
 • Mange reiser vil kunne få lenger reisetid
 • Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet
 • Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen
 • Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier
 • Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i strandsonen

Egenberedskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at alle husstander i Norge tar noen enkle grep for å bedre sin egenberedskap.  DSB har utarbeidet konkrete råd for alle innbyggere som du kan lese på sikkerhverdag.no. Her finner du blant annet eksempler på hva et beredskapslager hjemme kan inneholde for å klare deg i minst tre døgn