Vannmåleravlesning for 2023

Vannmåleravlesning for 2023

Torsdag 2. november sendes en SMS ut til alle med vannmåler.  Ved å svare på meldingen sendes avlesningen inn.  Tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med. 
Vannmåleroppgjør kommer på faktura termin 1 i 2024.