VED BORTFALL AV NETT

VED BORTFALL AV NETT

OPPMØTESTED VED BEHOV FOR AKUTT HJELP (brann, sykdom/skade) når mobilnettet er nede (utenfor åpningstid):

«Blålysbygget» i Mebonden ved Rådhuset der Brann- og Ambulansetjenesten er samlet, adresse Kvellovegen 9A.
Her vil du ved behov for øyeblikkelig bistand kunne få hjelp til Å KONTAKTE redningsetater da det er satelittelefon og nødnett der. På hverdager kan du møte opp på Selbu legekontor (i åpningstiden), og vi har også døgnåpen legevakt på Stjørdal, Breidablikkvegen 1, 1. etasje i Stjørdal helsehus.