Vil du bli meddommer

Vil du bli meddommer

Selbu kommune skal velge meddommere til tingretten, lagmannsrett og jordskifteretten. 

Meld din interesse for å være meddommer for Selbu kommune i perioden 2025-2028  til postmottak@selbu.kommune.no innen 30. april.

Hva gjør en meddommer?

Meddommere er innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. En meddommer er en person uten juridisk utdanning som deltar i behandling av en rettssak på lik linje med domstolens dommere. 

Hvem kan bli meddommere?

Du må

  • være folkeregistrert i Selbu kommune 
  • være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025
  • snakke og forstå norsk 
  • være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene 
  • ikke være dømt for visse straffbare forhold
  • ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene

Utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn, og ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen .

Se mer informasjon på:  domstolene