Kriseledelse - Beredskap

Kriseledelse - Beredskap

Kriseledelsen

Kriseledelsen i en kommune kan etableres når

  • hendelsen vil eller kan påvirke mange innbyggere i kommunen
  • hendelsen krever tiltak fra flere kommuneområder
  • hendelsen vil medføre et stort informasjonsbehov

Mindre hendelser håndteres på fagnivå.

Kommunedirektøren, Oddveig Kipperberg, mob. 924 55660, er leder for kriseledelsen.
Beredskapskoordinator: Ingrid Rolseth Holt, mob. 90 60 30 16

Ordfører, Ole Morten Balstad,  mob. 488 94252, er normalt kriseledelsens talsperson overfor media og befolkning.

Smittevern

Leif Edvard Muruvik Vonen er kommuneoverlege og har ansvar for smittevern og miljørettet helsevern.

Mattilsynet, tel. 22 40 00 00,  er ett statlig, landsdekkende forvaltningsorgan som er med på å sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann.

Egenberedskap 

Myndighetene anbefaler nemlig at alle husstander i Norge tar noen enkle grep for å bedre sin egen beredskap.

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har utarbeidet konkrete råd som du kan lese på sikkehverdag.no. Her finner du blant annet forslag til et beredskapslager for å klare seg hjemme i minst tre døgn.

https://www.sikkerhverdag.no/

Psykososialt kriseteam