Kriseledelse - Beredskap

Kriseledelse - Beredskap

Kriseledelsen

Kriseledelsen i en kommune kan etableres når

  • hendelsen vil eller kan påvirke mange innbyggere i kommunen
  • hendelsen krever tiltak fra flere kommuneområder
  • hendelsen vil medføre et stort informasjonsbehov

Mindre hendelser håndteres på fagnivå.

Kommunedirektøren, Stig Roald Amundsen, mob. 99 25 34 07, er leder for kriseledelsen. 

Ordfører er normalt kriseledelsens talsperson overfor media og befolkning.

Smittevern

Leif Edvard Muruvik Vonen er kommuneoverlege og har ansvar for smittevern og miljørettet helsevern.

Mattilsynet, tel. 22 40 00 00,  er ett statlig, landsdekkende forvaltningsorgan som er med på å sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann.

Beredskap i hjemmet

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har laget en god side med info om hva du bør gjøre med tanke på egen beredskap.

Psykososialt kriseteam