Sykehjem og botilbud

Sykehjem og botilbud

Kontakt Tildelings og koordineringskontoret for å søke om tjenester tilpasset deg

Bolig er i utgangspunktet et privat ansvar. Noen vil imidlertid ha problem med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Selbu kommune har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo.

Søknader sendes Tildelings- og koordineringskontor (se link øverst på siden). Tildelings- og koordineringskontor kartlegger og vurderer om du fyller vilkårene for botilbud fra kommunen.

Tildelings- og koordineringskontor tildeler omsorgsboliger på bakgrunn av helsetilstand og omsorgsbehov.
Boligtildelingsteamet tildeler andre kommunale boliger.

Det finnes også et Boligrådgivningsteam. De kan veilede/gi tips og råd om muligheter for fysiske tilrettelegginger og velferdsteknologi slik at man kan bo lengre i egen bolig. Dette innebærer også rådgivning i forhold til søknad om økonomisk støtte. 

Botilbud for funksjonshemmede

Omsorgsbolig

Sykehjem

Kommunal bolig

Bostøtte

Tilskudd til tilpasning og oppgradering av bolig