Hukommelsesteam

Hukommelsesteam

Kontakt Tildelings- og koordineringskontoret for å søke om tjenester tilpasset deg

Hukommelsesteam skal bistå til at personer med demens og deres pårørende får oppfølging og et godt tilpasset tjenestetilbud i Selbu kommune.

Hukommelsesteam foretar hjemmebesøk med fokus på kartlegging og utredning av diagnose og hjelpebehov. De gir råd og veiledning knyttet til diagnose, oppfølging og behandling til brukere og pårørende.

Hukommelsesteam har oversikt over relevante tilbud og tjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. De samarbeider med fastlege, Forvaltningskontor, institusjon, Hjemmetjenesten m.fl.

 

Pårørendeskole for pårørende til mennesker med demens, eller annen kognitiv svikt blir arrangert med jevne mellomrom. Dette blir annonsert i lokale media.

Kommunen har et dagtilbud for hjemmeboende demente to dager pr uke.

Alle som har en bekymring knyttet til demens, enten for egen del, eller som pårørende, kan ta kontakt på telefon 989 00 659, mandag, tirsdag og torsdag kl 08-15. Uten for disse tidene kan det sendes en SMS.

Andre kilder til kunnskap om demens:

App: "Kunnskap om demens".

Dette er en gratis app som er laget av Aldring og helse. Den inneholder kunnskap, tips og gode råd for fagpersoner og pårørende. Appen kan hentes til iPhone og iPad fra Appstore og til Android-telefoner fra Google Play. Mer informasjon om appen.

Nettside: Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

www.aldringoghelse.no/demens

Telefon: Demenslinje

Demenslinjen - Tlf: 23 12 00 40
Nasjonalforeningen for folkehelsen har opprettet en demenslinje som er et tilbud som er åpent for alle med spørsmål om demens. Her får du viktig informasjon om behandling og omsorg for demente og deres pårørende.

Helsenorge

På www.helsenorge.no får du råd om hvordan du som pårørende kan snakke om demens med den det gjelder. Du finner også informasjon og råd om symptomer, forebygging og hjelpetilbud til pårørende og personer med demens. Du får også vite mer om rettigheter og samtykkekompetanse.