Museum og kulturminner

Museum og kulturminner

Museene i Selbu består av Selbu Bygdemuseum, Rolset gård, Kalvåa friluftsmuseum og Kjeldstad mølle.

Kulturmiljøplan for Selbu kommune godkjent i kommunestyret 230623 (PDF, 21 MB)

Kulturminner i Selbu


BIRCH-filmen 

Nyhet! Kan nå enkelt lastes ned digitalt! Nå kan du se filmen Birch gratis på nett: https://vimeo.com/912558097
Dette er filmhistorien om familien Birch i Selbu. 
På midten av 1800 tallet etablerte familien, v/Fredrik Reichenwald Birch, handelsvirksomhet på Haverneset.
Familien hadde enormt stor innflytelse på utviklingen i bygdesamfunnet. De var nytenkende og sterkt delaktig i oppbygging av bygda. Birch-familien har tilhørt de som har hatt størst betydning for utviklinga i Selbu. 
Familien var involvert på alle områder – oppbygging av næringsliv, stort engasjement i frivillig arbeid, men også behjelpelig overfor den enkelte selbygg- dog - også bevisst på at egen forretningsvirksomhet kunne nyte godt av dette. 

Filmhistorien er bygget opp rundt Paul Birch (f. 1865 d. 1937). 
Paul Birch er hovedårsaken til at denne filmen ble laget - på grunn av hans brennende engasjement for alt og alle i Selbu.
I tillegg til den visuelle filmen,er «Paul Birchs» fortellerstemme lagt inn. Dette for å utdype og utfylle mer om familiens bidrag til Selbus historie. 
Produksjonen er et samarbeid mellom Selbu Teaterforum, Selbu og Tydal Historielag og Selbu kommune.
Filming, redigering og lyd er utført av Bernt Kulseth
Musikken er i sin helhet komponert av Andreas Nergård,
Manus er utarbeidet av Narve Rognebakke og Jan Gunnar Uthus. 
Produsent Marit Grøtte Dahlø. 

Filmen høstet meget gode kritikker og hadde flere fullsatte saler da den ble vist i Tælet kultursal i Selbu.

Merk at den også kan lånes (minnepenn) på Selbu folkebibliotek.

Digitalt museum

https://kulturminna.no/