Museum og kulturminner

Museum og kulturminner

Selbu Bygdemuseum 100 år

Velkommen til markering av Selbu Bygdemuseums 100- årsjubileum helga 24.-.25. juni

Kulturmiljøplan for Selbu kommune 2023-2034

Utkast: Kulturmiljøplan Selbu kommune år 2023 - 2034 (PDF, 10 MB)

Planen planlegges godkjent i Kommunestyret før sommeren -23.

Kulturminner i Selbu

Museene i Selbu består av Selbu Bygdemuseum, Rolset gård, Kalvåa friluftsmuseum og Kjeldstad mølle.

Digitalt museum

https://kulturminna.no/