Museum og kulturminner

Museum og kulturminner

Kulturmiljøplan for Selbu kommune 2023-2034

Frist for innspill 24.04.23. Er det kulturmiljø-/minner som ikke er med, det er mangler ved el.l. Gi oss beskjed!
Innspill kan sendes til  postmottak@selbu.kommune.no eller per brev til Selbu kommune, Gjelbakken 15, 7580 Selbu, eller leveres i servicetorget i rådhuset, Gjelbakken 15. 

Her er planen: Kulturmiljøplan Selbu kommune år 2023 - 2034 (PDF, 10 MB)

Planen kan også hentes i papirformat i servicetorget i Rådhuset.

Dette er Selbu kommunes første kulturmiljøplan, en plan for hvordan bygdas kulturmiljø og fortidsminner skal bevares for ettertiden og til kommende generasjoner. Det er en plan med en oversikt over det som er kjent av kulturminner i dag og hvordan kulturmiljøet skal forvaltes. En del kulturminner er automatisk fredet, eller vedtaksfredet gjennom kulturminneloven, mens andre skal forvaltes i henhold til Plan- og bygningsloven og etter denne planen.
Denne planen gir ingen samlet oversikt over de enkelte kulturminnene i Selbu, men gir en oversikt over de ulike typer kulturminner vi har, hva vi fortsatt har igjen og hva som er viktig å ta vare på. De enkelte kulturminnene vil bli samlet i en egen database og en del vil bli presentert i en egen publikasjon. Planen er en temaplan

Planen er nå vedtatt sendt ut for innspill i Hovedutvalg for Helse, Oppvekst og Kultur, ref møtet 15.03.23.
Planen planlegges godkjent i Kommunestyret før sommeren -23.

Kulturminner i Selbu

Museene i Selbu består av Selbu Bygdemuseum, Rolset gård, Kalvåa friluftsmuseum og Kjeldstad mølle.

Digitalt museum

https://kulturminna.no/