Museum og kulturminner

Museum og kulturminner

Kulturminner i Selbu

Museene i Selbu består av Selbu Bygdemuseum, Rolset gård, Kalvåa friluftsmuseum og Kjeldstad mølle.

Digitalt museum

https://kulturminna.no/