Klima

Klima

Selbu kommune har en Klima- og energiplan for perioden 2009-2012 (PDF, 12 MB). Denne er ikke fornyet, men gjelder fremdeles i dag, og er grunnlag for at Selbu kommune i sin daglige drift og i vedtak gjennomfører klimatiltak og forebyggende tiltak mot klimarelaterte skader. Det gjelder i alle sektorer.

Trøndelag fylkeskommune vedtok 14. oktober 2021 "Sånn gjør vi det - Strategi for klimaomstilling", som inneholder en lang rekke ulike verktøy som hver enkelt kommune i fylket kan vedta å ta i bruk lokalt. Denne tas gradvis mer i bruk i 2021 og framover. Neste klimaplan i Selbu kan derfor ta utgangspunkt i denne, og i tillegg ha med noe bakgrunnsinformasjon med statistikk og annet. Kommunens planstrategi for 2019-2023 synliggjør behovet for å oppdatere klimaplanen, og satte ny klimaplan på prioritet 2. Kommunens styringsdokumenter finner du her. Disse oppdateres tidvis.

Kommunen har fått nasjonale økonomiske tilskudd fra Klimasats for å tilrettelegge for utslippsfri bilpark. Det vil si at det blir laget flere ladepunkter for biler som kan kjøre på elektrisitet, og bilene som brukes i kommunen (tjenestebiler) er i ferd med å skiftes ut etter hvert som leasingavtaler fornyes, og i takt med flere egnede biler på markedet.

Det pågår samarbeid i fylket og landet forøvrig om blant annet klimabudsjett (å ta med klimahensyn-/tiltak i eksisterende planverk, og tallfesting av effektene), indikatorer for klimatilpasning (hvordan tallfeste effektene) og vurderinger rundt klimarisiko (vurdering av sannsynlighet for hendelser, skader og effekter på samfunnet).

For spørsmål om kommunens arbeid med klima, ta gjerne kontakt.

Kontakt

Erik Brenna
Rådgiver
E-post
Telefon 40 40 84 36