Planer, styringsdokumenter og rapporter

Planer, styringsdokumenter og rapporter

Planer, rapporter og styringsdokumenter

Økonomireglement 2020 (PDF, 297 kB)

Helse- og omsorgsplan (PDF, 2 MB)