Bell skole

Bell skole

Velkommen til Bell skole!

Bell skole ligger i kommunesenteret Mebonden. Skolen ble tatt i bruk for første gang høsten 2006, med en nylig oppgradering av uteområdet som gir elevene muligheter for mange ulike aktiviteter, både i skoletida og på fritid.

Bell skole deler lokaler med Selbu kulturskole, noe som ofte resulterer i gode samarbeidsprosjekt.

Kommunens idrettshall ligger vegg i vegg med skolen, og benyttes til fysisk aktivitet. I tillegg bruker skolen nærområdet og turområder aktivt.

Skolen har kantineordning, til stor glede for både små og store.

Skolens visjon:

En god og trygg lærende arbeidsplass for liten og stor, der alle jevnlig skal oppleve å lykkes.

​​​SFO

Skolekantine 

Skolens planverk og reglement

Skolens rådsorgan

Bell skoles Facebook-side

Til skolenes hovedside

Sammen i Selbu – Nettportal

 

 

 

 

 

 

Åpningstider

Skole 08:30-14:00

SFO 06:45-16:30

Kontakt

Bell skole
E-post
Telefon 73 81 01 50
SFO
Telefon 73 81 01 53
Mobil 47 48 12 53
Kristin Balstad
Rektor
E-post
Telefon 73 81 01 51