Deling av eiendom

Deling av eiendom

Opprettelse av ny grunneiendom eller festegrunn.

Søknad om deling må sendes sammen med en del andre skjema avhengig av hva delingen gjelder.