Grensejustering

Grensejustering

Justering av grense(r) mellom eiendommer

En grense mellom to eiendommer kan justeres uten at arealet først skilles ut som egen eiendom . Kun mindre arealer kan overføres ved grensejustering.

Grensejustering gjennomføres som en oppmålingsforretning.

Rekvisisjon av oppmåling og matrikulering (PDF, 147 kB)

Ved evt. spørsmål kontakt oppmålingskontoret: 

tel. 97 55 97 32