Seksjonering

Seksjonering

Oppdeling av bygg i seksjoner

Bygg som inneholder flere leiligheter eller bruksenheter kan oppdeles i flere eierseksjoner.