Høring - Endring lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende for Selbu kommune, Trøndelag

Høring - Endring lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende for Selbu kommune, Trøndelag

Høringsfrist: 20.08.2020.

Hovedutvalget for samfunnsutvikling (HUSU) legger følgende ut til offentlig ettersyn, og sender på høring: Forslag til endring av lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. Vedtaket sendes berørte myndigheter og andre interesserte, og kunngjøres offentlig. (Med hjemmel i forurensningsforskriftens § 12-6, jf. forurensningsloven § 9, samt forvaltningsloven § 37.)

Nedenfor finner du saksframlegg (samt korreksjon av et avsnitt) og relevante dokumenter, samt politisk protokoll fra førstegangsbehandling av saken PS 39/20 den 06.05.2020.

 1. Endring forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Trøndelag (PDF, 366 kB)
   
 2. Korreksjon saksframlegg (PDF, 113 kB)
   
 3. Vedlegg 1 - Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Trøndelag 2020 (PDF, 331 kB)
   
 4. Vedlegg 2 - Gjeldende forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Trøndelag (PDF, 338 kB)
   
 5. Vedlegg 3 - Retningslinjer for prosjektering, bygging og søknad knyttet til separate avløpsanlegg (PDF, 188 kB)
   
 6. Vedlegg 4 - Skaun kommune - Saksframlegg tette tanker (PDF, 335 kB)
   
 7. Protokoll førstegangsbehandling HUSU 2020-05-06 (PDF, 103 kB)