Saker til høring og offentlig ettersyn

Saker til høring og offentlig ettersyn

Nedenfor er en oversikt over aktuelle saker til høring

Du kan sende inn innspill på høringer med

eDialog eller Skjema for svar på høring

Planforslaget for Selbus reviderte trafikksikkerhetsplan 2022-2026 er endelig på høring!

Frist for å sende inn merknader er 17. juni 2022.

 

Frist for å komme med uttalelser til forskriften som er på høring, settes til 21. mars 2022.

 

Endringene gjelder fleksibel åpning og stenging av enkelte løyper/områder av hensyn til reindrift, og at tilførselsløypene kun kan benyttes av brukere med tilknytning til de aktuelle hus/fritidsboliger og hyttefelt som disse leder til.

Vi skal revidere Selbus trafikksikkerhetsplan! 

I den forbindelse ønsker vi at alle som har forslag til fysiske tiltak som kan bedre kommunens trafikksikkerhet sender inn sine tanker og ideer til oss. Dette må gjøres via et enkelt skjema her:

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur ba i vår om en utredning av femdagers skoleuke. Saken ble utredet og var opp til politisk behandling i kommunestyret 1. november 2021. 

Melding om vedtak - Revidering av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Med ny lokal forskrift 2021

Selbu Kommunes handlingsprogram med økonomiplan 2021 - 2024 Budsjett 2021 er behandlet i Formannskapet 24.11. 20 og skal behandles i kommunestyret 14.12.2020. I tråd med kommunelovens § 14-3, 4. ledd, offentliggjøres formannskapets innstilling minst 14 dager før kommunestyrets behandling.