Høring og offentlig ettersyn - Planprogram kommunedelplan naturmangfold

Høring og offentlig ettersyn - Planprogram kommunedelplan naturmangfold

Selbu kommune gjennomfører nå høring på forslag til planprogram for utarbeidelse av kommunedelplan for naturmangfold. Dette skjer i tråd med plan- og bygningsloven § 11-14, og etter forvaltningsloven § 37. 

Høringsparter

Innsigelsesmyndighetene, sektorinteresser og offentlige myndigheter mottar høringsbrevet per post. Vi har også forsøkt å sende direkte til andre relevante interesser, men mottakerlisten er ikke uttømmende. Høringen publiseres også på kommunens nettsider og Facebook-side, og annonseres i Selbyggen.

 

Høringsfrist

Etter forvaltningsloven skal det være minst seks ukers frist for å gi uttalelse, eller eventuelt fremme innsigelse.

Frist for uttalelser settes til søndag 12. mai 2023. Det er gitt noe ekstra tid grunnet helligdager.

 

Ytterligere medvirkning

Planprogrammet legger også opp til ytterligere medvirkning senere, i en innspillsfase, når arbeidet med selve kommunedelplanen har startet. Mer detaljer om dette finnes i planprogrammet.

 

Høringsdokumenter

Alle sakens tre dokumenter finner du her:

1.  Høringsbrev (PDF, 135 kB)

2.  Samlet saksframstilling (PDF, 132 kB)

Saksframstillingen inneholder:

  • Oversikt over politiske vedtak (de tre første sidene)
  • Saksframlegg med kortfattet informasjon om planprogrammet (de to siste sidene)


3.  Planprogram for kommunedelplan naturmangfold (PDF, 471 kB)

 

Spørsmål?

Kontakt saksbehandler:
Erik Brenna (klikk for e-post)
Tlf. i kontortid: 40 40 84 36

 

Skog i tåke - Klikk for stort bildeSkog i tåke, Øverbygda, Selbu Erik Brenna