Åpent for alle typer søknader om motorferdsel

Åpent for alle typer søknader om motorferdsel

Det er nå åpnet for å søke om alle andre typer motorferdsel i utmark, også utenom fastsatte kjøreområder. Les veiledningen grundig når du søker, slik at det blir riktig. Det er også fire nye kjøreområder for automatisk behandling, i Flora og nasjonalparken.

Motorferdsel i utmark

Benytt enkel søknad hvis:

 • Hytta eller setervollen er innenfor et kjøreområde, og du skal kjøre vanlig hyttekjøring. Da får du automatisk behandlet søknaden din, og får tilsendt tillatelsen umiddelbart.

Benytt søknadsskjemaet for hyttekjøring utenom kjøreområder, og all annen motorferdsel i utmark hvis:

 • Hytta/setervollen ligger utenfor alle kjøreområdene i denne listen.
 • Eller skal du søke om andre typer motorferdsel i utmark, f.eks.:
  • Vedtransport til hytta etter egen hogst
  • Transport for bevegelseshemmet (parkeringsbevis eller legeerklæring påkrevet)
  • Utmarksnæring
  • Gruppeturer
  • Barmark
  • Fly/helikopter eller båt
  • Andre særlig behov