Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark

Gjelder både snøscooter, fly, båt og ATV (4-6 hjuling)

I utgangspunktet henviser kommunen til å benytte leiekjører for transport. Disse kontakter du direkte. 

Du kan søke om dispensasjon fra loven (fritak fra forbud), som sammen med forskrifter definerer hva som er tillatt. Kommunen har også egne retningslinjer som definerer nærmere hvordan vi har det i Selbu.

Noen former for motorferdsel i utmark behøver ikke skriftlig tillatelse fra kommunen, men se under "Direktehjemmel - hva betyr det?" nedenfor.

Nedenfor finner du mer informasjon om slikt som leiekjøring, søknad og kommunens retningslinjer, som har flere detaljer om alle typer søknader, frister og annet. Praktisk informasjon om nytt lovverk oktober 2020 (opphevelse av 2,5-km-grensen) finner du under "Søknadsskjema", og selve endringene ser du under "Lovverk".

Viktig:

Dersom du allerede har en gyldig tillatelse, behøver du ikke søke på nytt som følge av endringene. Endringene i lovverket og retningslinjene gjelder også deg.

Status søknadsbehandling per 11.02.2021:

Alle søknader levert innen fristen 15. januar for behandling innen vinterferien, er ferdig behandlet. Viser til retningslinjene. Vanlige søknader (til hytter) levert etter dette har ingen fast søknadsfrist, men kommunen behandler disse fortløpende etter kapasitet, med mål om å behandle alle innen påskeferien.

 

Motorferdsel