Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark

Gjelder både snøscooter, fly, båt og ATV (4-6 hjuling)

I utgangspunktet henviser kommunen til å benytte leiekjører for transport. Disse kontakter du direkte. 

Du kan søke om dispensasjon fra loven (fritak fra forbud), som sammen med forskrifter definerer hva som er tillatt. Kommunen har også egne retningslinjer som definerer nærmere hvordan vi har det i Selbu.

Noen former for motorferdsel i utmark behøver ikke skriftlig tillatelse fra kommunen, men se under "Direktehjemmel (byggetillatelse, næring o.l.)" nedenfor.

Nedenfor finner du mer informasjon om slikt som leiekjøring, søknad og kommunens retningslinjer, som har flere detaljer om alle typer søknader, frister og annet.

Praktisk informasjon om nytt lovverk oktober 2020 (opphevelse av 2,5-km-grensen) finner du under "Søknadsskjema", og selve endringene ser du under "Lovverk". Også retningslinjene ble endret 24.11.2020 (formannskapet) og 01.03.2021 (kommunestyret).

Viktig:

Det er ikke åpnet for å søke for neste femårsperiode enda. Det blir trolig mulig i løpet av våren eller sommeren 2022, og det vil bli annonsert her. Dersom du allerede har tillatelse, ser du oppe til høyre på denne hvor lenge den er gyldig. De aller fleste er gyldige til 31.12.2022.