Søknad om kjøring til hytta med snøscooter

21. desember 2022:

Vi rekker ikke å legge ut alle områdene i kommunen for søknad med automatisk vedtak før nyttår.
Dette vil bli gjort fortløpende etter nyttår sammen med søknadsskjema for manuell behandling.

Tillatelser som tidligere er gitt, og som gjelder ut 2022, gis forlenget gyldighet og varer til den 28.2.2023.

Kontrollerende myndighet (SNO) er varslet om dette.  

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark

Gjelder både snøscooter, fly, båt og ATV (4-6 hjuling)

Velg det som er aktuelt for deg: