Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark

Gjelder både snøscooter, fly, båt og ATV (4-6 hjuling)

I utgangspunktet henviser kommunen til å benytte leiekjører for transport. Disse kontakter du direkte. 

Du kan søke om dispensasjon fra loven (fritak fra forbud), som sammen med forskrifter definerer hva som er tillatt. Kommunen har også egne retningslinjer som definerer nærmere hvordan vi har det i Selbu.

Noen former for motorferdsel i utmark behøver ikke skriftlig tillatelse fra kommunen, men se under "Direktehjemmel (byggetillatelse, næring o.l.)" nedenfor.

Nedenfor finner du mer informasjon om slikt som leiekjøring, søknad og kommunens retningslinjer, som har flere detaljer om alle typer søknader, frister og annet.

Praktisk informasjon om nytt lovverk oktober 2020 (opphevelse av 2,5-km-grensen) finner du under "Søknadsskjema", og selve endringene ser du under "Lovverk". Også retningslinjene ble endret 24.11.2020 (formannskapet) og 01.03.2021 (kommunestyret).

Viktig:

Det er ikke åpnet for å søke for neste femårsperiode enda. Det vil bli annonsert her når det blir mulig. Trolig i oktober 2022. Dette fordi vi gjør klar en flunkende ny tjeneste: De fleste vil få søknaden automatisk behandlet i år, dvs. at du får svar i samme sekund som du søker.

Vennligst ikke ring til kommunen for å spørre om når det blir mulig å søke. Dette grunnet stor pågang med spørsmål om dette. Følg isteden med på nettsidene, der du vil få informasjonen når det er klart.

Dersom du allerede har tillatelse, ser du oppe til høyre på denne hvor lenge den er gyldig. Alle vanlige dispensasjoner opphører 31.12.2022 (slutten på fastsatt femårsperiode). Gjelder også leiekjøring, § 5, første ledd, bokstav a.