Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark

Gjelder både snøscooter, fly, båt og ATV (4-6 hjuling)

 

Benytt enkel søknad hvis:

 • Hytta eller setervollen er innenfor et kjøreområde, og du skal kjøre vanlig hyttekjøring, med behov for å transportere utstyr og materiell. Da får du automatisk behandlet søknaden din, og får tilsendt tillatelsen umiddelbart.

 

Benytt søknadsskjemaet for hyttekjøring utenom kjøreområder, og all annen motorferdsel i utmark hvis:

 • Hytta/setervollen ligger utenfor alle kjøreområdene i denne listen.
 • Eller skal du søke om andre typer motorferdsel i utmark, f.eks.:
  • Vedtransport til hytta etter egen hogst
  • Transport for bevegelseshemmet (parkeringsbevis eller legeerklæring påkrevet)
  • Utmarksnæring
  • Gruppeturer
  • Barmark
  • Fly/helikopter eller båt
  • Andre særlig behov

 

Velg det du vil vite mer om: