Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark

Gjelder både snøscooter, fly, båt og ATV (4-6 hjuling)

Benytt enkel søknad hvis:

 • Hytta eller setervollen er innenfor et kjøreområde, og du skal kjøre vanlig hyttekjøring. Da får du automatisk behandlet søknaden din, og får tilsendt tillatelsen umiddelbart.

Benytt søknadsskjemaet for hyttekjøring utenom kjøreområder, og all annen motorferdsel i utmark hvis:

 • Hytta/setervollen ligger utenfor alle kjøreområdene i denne listen.
 • Eller skal du søke om andre typer motorferdsel i utmark, f.eks.:
  • Vedtransport til hytta etter egen hogst
  • Transport for bevegelseshemmet (parkeringsbevis eller legeerklæring påkrevet)
  • Utmarksnæring
  • Gruppeturer
  • Barmark
  • Fly/helikopter eller båt
  • Andre særlig behov

 

Velg det du vil vite mer om: