Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark

Gjelder både snøscooter, fly, båt og ATV (4-6 hjuling)

I utgangspunktet henviser kommunen til å benytte leiekjører for transport. Disse kontakter du direkte. 

Du kan søke om dispensasjon (fritak) fra loven, som sammen med forskrifter definerer hva som er tillatt. Kommunen har også egne retningslinjer som definerer nærmere hvordan vi har det i Selbu.

Noen former for motorferdsel i utmark behøver ikke skriftlig tillatelse fra kommunen, men se under "Direktehjemmel - hva betyr det?" nedenfor.

Nedenfor finner du mer informasjon om slikt som leiekjøring, søknad og kommunens retningslinjer, som har flere detaljer om alle typer søknader, frister og annet.
 

 

Motorferdsel