Nå kan du søke om barnehageplass fra 15.08.2024

Nå kan du søke om barnehageplass fra 15.08.2024

Søk elektronisk via kommunens hjemmeside. Søknadsfrist er 01.03.24.  

Vi gjør oppmerksom på at Selbu kommune kun har ett hovedopptak for barnehagene. Alle barn som har rett til barnehageplass, får tildelt plass dersom søknaden foreligger før søknadsfristen. 

Barn uten rett til plass, men som fyller ett år før 1. mars i løpet av barnehageåret, bes også søke ved hovedopptak. Da vil det være lettere for kommunen å beregne
kapasitet for barnehageplasser. 

For mer informasjon, se her:

Søk barnehageplass
Vedtekter i barnehagene
Barnehage i Selbu