Nye byggesaksgebyrer fra 01.07.2023

Nye byggesaksgebyrer fra 01.07.2023

Det ble i kommunestyret den 26.06.23 vedtatt ny forskrift og nye saksbehandlingsgebyrer for bygge-, dele-, plan- og oppmålingssaker, gjeldende fra 01.07.23. Gebyrene skal dekke kostnadene for selve saksbehandlingen i kommunen.

Her finner du mer informasjon om de nye saksbehandlingsgebyrene for bygge-, dele-, plan- og oppmålingssaker