Nye frister for tilskudd til friluftsliv

Nye frister for tilskudd til friluftsliv

Staten har endret fristene for når du kan søke om tilskudd til friluftslivsformål. Her har vi laget en oversikt for organisasjoner i Selbu.

Les mer på våre sider om friluftsliv