Pressemelding fra kommuneoverlegen om covid-vaksine

Pressemelding fra kommuneoverlegen om covid-vaksine

Kommuneoverlegen anbefaler ikke friske mennesker å ta covid-vaksine nå.

Før helgen ble det åpnet opp for å tilby Covid-vaksine også til friske mennesker i aldersgruppen 18 – 64 år. ­

— FHI mener den medisinsk nytten av en oppfriskningsdose for friske mennesker under 65 år akkurat nå er liten. Jeg vil derfor ikke anbefale en oppfriskningsdose dersom du tilhører denne gruppen, og helsetilstanden din generelt er god, sier Værnesregionens kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen.

Dersom du er grunnvaksinert og ikke har underleggende sykdommer, er du godt beskyttet allerede, i følge FHI. Heller ikke helsepersonell er anbefalt å ta en ny vaksine nå, og begrunnelsen for dette er at effekten av en oppfriskningsdose er relativt kortvarig, og vaksinedekningen allerede er høy. Dessuten har mange relativt nylig gjennomgått sykdommen, og da skal du uansett vente i 3 – 4 måneder før du vaksinerer deg på nytt.

Andre behov eller ønsker for å la seg vaksinere

Myndighetene understreker samtidig at det er andre behov enn rent medisinske som kanligge til grunnfor atenkelte har et ønske eller behov for å la seg vaksinere. Det kan være reise, ønske om å beskytte sine omgivelser, ønske om å redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte,elleren generell uro for sykdommen.

  • ­Dersom du ønsker å få en oppfriskningsdose, er du velkommen til å ta kontakt. Det ligger mer informasjon om timebestilling på den enkelte kommunes hjemmeside, uttaler Leif.

Influensavaksine
Kommuneoverlegen mener at dersom valget står mellom en ny dose koronavaksine og sesongens influensavaksine, så vil han anbefale sistnevnte. — Apotekene gir tilbud om influensavaksine, og mange kan også få det hos sin fastlege. Sørg for god håndhygiene, og hold avstand til personer med forkjølelsessymptomer. Det er den beste måten å unngå smitte på, avslutter Leif Edvard Muruvik Vonen.

 

Kontaktperson:

Leif Edvard Muruvik Vonen, kommuneoverlege i Værnesregionen

(Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal)

Mobil 915 10 792