Snøscootertillatelser hyttekjøring

Snøscootertillatelser hyttekjøring

24.02.2023:
Vi forlenger gyldigheten av gamle tillatelser med utløpsdato 31.12.2022 ut sesongen, forutsatt at hytta/setervollen ikke er i et kjøreområde, eller at du behøver annen type transport enn vanlig hyttekjøring. Nye spesialsaker (§ 6) krever alltid ny søknad. Du som ikke har tillatelse fra tidligere, vil få prioritert din søknad.

De fleste kjøreområdene for søknad med automatisk vedtak for vanlig hyttekjøring blir klare i løpet av februar, som tidligere varslet.

Straks dette er klart, åpnes det for å søke om kjøring i resten av kommunen, og for annen type transport. Disse søknadene må behandles manuelt, og det vil ta en del tid å behandle mange slike.

Har du hytte/setervoll innenfor et kjøreområde, skal du søke og få oppdatert tillatelse innen 15. mars, eller senest før du kjører etter dette.

Kontrollerende myndighet (SNO) og politiet er varslet om dette.

Dette midlertidige tiltaket vurderes til å ikke medføre nevneverdig endret påvirkning på naturen.

Motorferdsel i utmark