Søknad om kjøring til hytta med snøscooter

Søknad om kjøring til hytta med snøscooter

Vi rekker ikke å legge ut alle områdene i kommunen for søknad med automatisk vedtak før nyttår.
Dette vil bli gjort fortløpende etter nyttår sammen med søknadsskjema for manuell behandling.

Tillatelser som tidligere er gitt, og som gjelder ut 2022, gis forlenget gyldighet og varer til den 28.2.2023.

Kontrollerende myndighet (SNO) er varslet om dette.