Høring og offentlig ettersyn

Høring og offentlig ettersyn

Her finner du varsel om oppstart av planarbeid og reguleringsplaner som er sendt ut på høring fra Selbu kommune.

Oppstartsvarsel - Regulering av Fuglemsmoen, del av gnr./bnr. 14/8

Høring og offentlig ettersyn - Nye vegnavn i Selbu kommune